За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Проф. д. ик. н Игор Бритченко

Финанси; Финансов мениджмънт

Проф. д. ик. н Игор Бритченко

тел.: +359 877 03 11 08
e-mail: ibritchenko@gmail.com

 Образование:

1987-1993 - Донецк Национални университет (магистър по икономика с отличие).

1995-1998 - Донецк Държавна академия за ръководене (аспирантура) Докторска дисертация на тема "Маркетинг в банката: организиране на процеса за инвестиране" е защитена в Института за икономически и правни изследвания на Националната академия на науките на Украйна.

2002-2005 - Донецк Национални университет по икономика и търговия им. "М. Туган-Барановски" (доктор на науките). Защитена дисертация в областта на икономиката на тема "Създаването и функционирането на регионална банка за търговия".

2002 - доцент в катедра Финанси и кредит (атестат от МОН на Украйна с APOSTILE и бълг. превод).

2008 - професор в катедрата по маркетинг (атестат от МОН на Украйна с APOSTILE и бълг. превод).

2009 - Академик в Академия за икономически науки на Украйна.

2008 - 2019 - Потвърдена научна степен и звание в Министерството на образованието и вероизповеданията на Гърция, Министерството на науката и висшето образование на Полша, Словакия, Хорватия, Естония.

2019 - Потвърдена научна степен доктор на науките в НАЦИД на България.

 

ТРУДОВ ОПИТ на основното място на работа:

1998 - 2001 - доцент в Донецкия институт за пазарни и социални въпроси (Украйна)

2001-2006 - професор в Донецкия национални университет по икономика и търговия им. "Михайло Туган-Барановски" (Украйна)

2006 2014 - професор в Полтавския университет по икономика и търговия (Украйна)

2014 - 2016 - професор в Карпатския университет им. "Августина Волошина" (Украйна)

2016 - 2020 - професор Киевски национални университет по икономика и търговия (Украйна)

2015 - 2016 - професор в Национален Луис Университет (град Нови Сонч, Полша)

2016 - 2020 - професор в Държавното висше училище, нареч. на проф. Станислав Търновски (Полша)

 

ЗНАНИЕ НА ЕЗИЦИ :

Украйнски - свободно; Полски - свободно; Руски - свободно; Английски - хубаво общуване; Гърцки - нормално общуване; Български - средно ниво.

 

Списък на публикации и цитат са на интернет страницата:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8YmCOZYAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56891643900

https://publons.com/researcher/1461438/igor-britchenko/

https://www.researchgate.net/profile/Igor_Britcenko

https://www.elibrary.ru/authors.asp

 

Личната интернет страница:

https://sites.google.com/site/igobrit/home