За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Милка Рускова

Директор на издателството

 Милка Рускова

тел.: +359 2 401 58 15
e-mail: mruskova@vuzf.bg