За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Мария Радунчева

Директор на Центъра за дистанционно обучение Директор на центъра за научни изследвания и докторантско обучение

тел.: 02/ 40 15 829
e-mail: mraduncheva@vuzf.bg

стая № 406