За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Катя Цонева

Организатор по учебната дейност

 Катя Цонева

тел.: +359 2 401 58 06
e-mail: kconeva@vuzf.bg

стая № 205