За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Ирена Малинова

Директор на издателството на ВУЗФ ,,Св. Григорий Богослов" и на библиотеката на ВУЗФ

тел.: +359 2 401 58 26
e-mail: imalinova@vuzf.bg