За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Доц. д-р Юлия Добрева

Устойчиво развитие; Глобалистика; Поведенчески финанси

ДИРЕКТОР НА НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" във VUZF Lab

Доц. д-р Юлия Добрева е доктор по икономика, специалност Политическа икономия. Завършила е СУ "Св. Климент Охридски", където защитава докторската си дисертация на тема "Оптимизационното моделиране при изследване на устойчивото развитие" (октомври 2011 г.). От януари 2012 г. е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), както и лектор към Международния факултет на Университета в Шефийлд, Великобритания. От февруари 2014 г. Юлия Добрева е главен асистент във ВУЗФ, а през март 2016 г. е избрана за доцент. Води лекции и упражнения в бакалавърските курсове по дисциплините Устойчиво развитие, Оперативен мениджмънт, Финансов мениджмънт, Управленско счетоводство, както и в магистърските курсове по дисциплините Поведенчески финанси, Глобалистика, Потребителско поведение, Банков риск мениджмънт и Мениджмънт на банковите разплащания на студентите във ВУЗФ, също и по дисциплините Основи на счетоводството - 1 и 2 част, Устойчиво развитие и Финансови институции и пазари на студентите в бакалавърската програма на Международния факултет на Университета в Шефийлд.

Автор е на два учебника, една книга и редица статии и научни публикации, посветени на проблемите на устойчивото развитие, глобалната икономика, поведенческата икономика и институционалното развитие. Участвала е в различни международни научни конференции и проекти в Италия, Англия, Дания, Литва, Чехия, Полша, Гърция, Турция, Румъния, Катар и др. Има дългогодишен опит в банковата сфера.