За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Доц. д-р инж. Боян Жеков

Доц. д-р инж. Боян Жеков работи в направление Информатика и компютърни науки . Той е магистър инженер по Информационни технологии в Техническия университет - София, където сега преподава във Факултета за английско инженерно обучение (ФАИО). Хоноруван лектор е в СУ "Св. Климент Охридски" и в Нов български университет. Специализирал е Информационни технологии и Икономика във Великобритания, Франция, Холандия, Корея, Япония и Тайван. Работил е като консултант и експерт по Електронно управление към UNDP(ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН. Работи за Националната контактна мрежа на "Хоризонт 2020", като член на Програмния комитет "Информационни и комуникационни технологии" и национално контактно лице в областта на Бъдещи и навлизащи технологии; Информационни и комуникационни технологии; Сигурни общества. Член е на УС на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС). Председател е JICA Alumni Bulgaria - организация на завършилите обучения в Япония. Постоянен секретар е на клуб "Приятели на Япония в България" - Nihon Tomono Kai. Заместник-председател е на JSPS Alumni Bulgaria (Japan Science Promotion Society)