За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Георги Николов

Главен секретар на ВУЗФ

доц. д-р Георги Николов

тел.: +359 2 401 58 02
e-mail: gnikolov@vuzf.bg