За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Десислава Йосифова

Банково и бюджетно счетоводство; Финансово счетоводство; Счетоводно отчитане и одит на проекти, Въведение във финансовата отчетност

Десислава Йосифова е доктор по икономика и преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Избрана е за доцент във ВУЗФ през 2011 г.

Научните й интереси са в областта на финансово и управленско счетоводство; бюджет и финанси, банково дело и банково счетоводство; икономика на отбраната и отбранителна политика, данъчно планиране; управление на проекти, отбранителна политика и икономика на отбраната.

Доц. Д. Йосифова притежава над 20 години професионален опит като университетски преподавател. Ръководител е на Катедра "Счетоводство и контрол" във ВУЗФ от 2013 г. досега. Автор е на над 150 научни публикации в България и чужбина. Консултант и ключов експерт е по изготвяне и управление на проекти (предимно по европейските структурни и инвестиционни фондове). Била е заместник-министър на отбраната (август 2014 - януари 2017) с ресор управление на бюджета на Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Р България, управление и общ контрол на търговските дружества с принципал министъра на отбраната на Р България и проектното управление в Българската армия и Въоръжените сили на Р България.

Във ВУЗФ води лекции по учебните дисциплини Банково и бюджетно счетоводство, Счетоводно отчитане и контрол на проекти, Управленско счетоводство и Данъчно счетоводство.

Във Висшето транспортно училище "Т. Каблешков" - София води лекции по дисциплините Теория на счетоводството, Икономика на транспортната фирма, Основи на счетоводството, Индустриален мениджмънт, Транспортен мениджмънт и логистика, Финансово счетоводство, Икономика на транспорта, Финансов мениджмънт и Икономика на малките и средни предприятия.

Доц. Д. Йосифова е специализирала Финанси и кредит и Счетоводна отчетност, анализ и одит в Института по икономика и финанси, Московски държавен университет по транспорт (МИИТ), Русия (2004). Била е лектор по програма Еразъм в Университета в Пардубице, Чехия (2008), в Политехническия университет във Варшава, Полша (2009), както и в Института Кароли Роберт, гр. Гюнгюш, Унгария (2010).

Носител е Наградата на Министерството на отбраната за принос в разработването на Национална програма "България в НАТО и европейската отбрана 2020" (2014), както и на Наградата на ректора на ВУЗФ - Почетен диплом за активна научна и експертна дейност, за пряко участие в работата на държавни органи и издигане авторитета на ВУЗФ (2016).