За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Десислава Лещарова

Организатор по учебната дейност

 Десислава Лещарова

тел.: +359 2 401 58 06
e-mail: student@vuzf.bg