За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

ас. д-р Радостина Димитрова

Иновации и предприемачество, Бранд мениджмънт, Marketing management, International Marketing, Marketing research

Ас. д-р Радостина Димитрова е магистър по "Международни икономически отношения" със специалност "Управление на международни проекти".

Започва академичната си кариера с успешно дипломиране по докторска програма "Икономика и управление".

Изпълнява и длъжността Научен секретар на Висшето училище.

Автор е на редица научни студии, статии и доклади.

 Научните й интереси са в сферата на маркетинга, иновациите, предприемачеството и туризма.