За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

ас. д-р Христина Атанасова

Международно данъчно право, Въведение в нормативното съответствие