За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Никола Димитров

Директор на Центъра за дистанционно обучение

 Никола Димитров

тел.: +359 2 401 58 13
e-mail: ndimitrov@vuzf.bg