Такси и стипендии

Такси и стипендии

       

   1. ТАКСИ

Семестриални такси:

Такси за кандидатстване и записване:

  1. СТИПЕНДИИ

Първа инвестиционна банка обявява конкурс за 3 бр. стипендии в размер на 20% от таксите за двата редовни семестъра на Магистърска програма "Банков мениджмънт и инвестиционна дейност".

Начин за кандидатстване за стипендия:

Допълнителна информация за стипендиите можете да получите на тел. +359 2 401 5807 и email marketing@vuzf.bg