Кандидатствай

Кандидатствай

Условия за кандидатстване и прием в магистърската програма

1.За да кандидатствате е необходимо да имате висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър".

Приемът е по документи и предварително съдеседване. 

2.Документи за кандидатстване:

Кандидатите за обучение в магистърска степен подават следните документи:

  1. Автобиография с актуална снимка
  2. Попълване на онлайн форма за подаване на документи за ОКС магистър

3.Начин на кандидатстване и записване:

Краен срок за подаване на документи:10 октомври 2023 г.