Дисциплини

Дисциплини

       

Изучавани дисциплини :

  1. Алтернативни инвестиции

Основни теми:

  1. Електронни борси

Основни теми:

  1. Управление на финансовия и банковия риск

Основни теми:

  1. Превенция на финансови измами и изпиране на пари

Основни теми:

 

  1. Бизнес кредитиране и корпоративно банкиране

Основни теми:

  1. Банкови продукти за физически лица

Основни теми:

  1. Събиране на заеми и управление на проблемни активи

Основни теми:

  1. Картов бизнес и разплащания

Основни теми:

  1. Пазари и инвестиции в благородни метали

Основни теми:

  1. Стандарти на корпоративна комуникация и взаимодействие с клиенти

Основни теми: