За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Юлияна Георгиева

Мениджър комуникации и кариерно развитие

 Юлияна Георгиева

тел.: +359 2 401 58 07; +359 88 844 3096
e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg

стая № 307