Бакалавър

ACCA BA

Програма

Счетоводство, одит и финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

 • Управленско счетоводство
 • Финансов мениджмънт
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Финансово счетоводство
 • Счетоводни политики и финансови отчети
 • Одитинг
 • Банкиране
 • Банково и бюджетно счетоводство
 • Данъчен и осигурителен контрол
 • Информационни системи и технологии в счетоводството
 • Трудово и осигурително право
 • Търговско право