Бакалавър

Бакалавърска програма
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

ЗА ПРОГРАМАТА

Бакалавърската програма "Информационни технологии и бизнес мениджмънт" е първата по рода си иновативна програма  организирана съвместно с Висшето училище по застраховане и финанси и Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Основните цели на програмата са подготовката на висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и формирането на знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния кадър в бизнес мениджмънта и информационните технологии. Учебният план комбинира интердисциплинарно обучение по специализирани дисциплини от областите на финансовия мениджмънт, управлението на цифрови проекти, електронния бизнес, ERP, CRM и CMS системите. Програма ще засегне основни знания и умения, необходими за ефективна реализация и конкурентоспособност на пазара на труда като умения за анализиране и интерпретиране на получена финансова информация, аналитично, прогностично, комбинативно мислене, умение за вземане на решения, умения за работа в екип, комуникативност и стремеж към постоянно повишаване на квалификацията.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще се квалифицират и утвърдят като:

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълване на онлайн форма за подаване на документи: Кандидатстудентски документи-бакалавър

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена. Копието на дипломата можете да го изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

3. 4 броя цветни снимки паспортен формат

4. Обработка на кандидатстудентски документи -100 лв.

5. Плащане на семестриалната такса   

* Документите могат да бъдат подадени онлайн или на място във ВУЗФ

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

Редовен прием:

  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱ 

 

                                                           

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на бакалавърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: