Бакалавър

Застраховане, осигуряване и финанси
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ" представлява съчетание между две тясно свързани области в икономикса. Целта на обучението по тази дисциплина е да се подготвят експерти и мениджъри със специализация в областта на застраховането и осигуряването, но притежаващи и по-широк поглед върху проблемите на финансовото управление на организациите. Ролята на застраховането и осигуряването може да се осмисли единствено при познаване на общия финансов профил както на дадена организация като цяло, така и на конкретен клиент

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите специалността ще:

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълване на онлайн форма за подаване на документи: Кандидатстудентски документи-бакалавър 

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена. Копието на дипломата можете да го изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

3. 4 броя цветни снимки паспортен формат

4. Обработка на кандидатстудентски документи -100 лв.

5. Плащане на семестриалната такса 

* Документите могат да бъдат подадени онлайн или на място във ВУЗФ

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

Редовен прием:

  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

Повече за програмата и за ВУЗФ може да намерите в youtube канала ни

...........................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на бакалавърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: