Бакалавър

Застраховане, осигуряване и финанси
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ" представлява съчетание между две тясно свързани области в икономикса. Целта на обучението по тази дисциплина е да се подготвят експерти и мениджъри със специализация в областта на застраховането и осигуряването, но притежаващи и по-широк поглед върху проблемите на финансовото управление на организациите. Ролята на застраховането и осигуряването може да се осмисли единствено при познаване на общия финансов профил както на дадена организация като цяло, така и на конкретен клиент

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите специалността ще:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱

ЗАПИСВАНЕ ⇱

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

 

Повече за програмата и за ВУЗФ може да намерите в youtube канала ни

...........................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на бакалавърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: