Бакалавър

ACCA BA
Назад

Информация

Специалност "СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ" има международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) във Великобритания. Поради това завършилите програмата имат право да придобиват ACCA qualification, която се изисква от много международни фирми за висши мениджърски длъжности - изпълнителен директор, финансов директор, контрольор, главен счетоводител, финансов анализатор, одит мениджър в международни одиторски компании, вътрешен одитор и други. ACCA признава 4 от завършените дисциплини по време на следването на студентите в тази програма. 

ACCA е глобална професионална организация в областта на счетоводството, одита и финансите, създадена през 1904 г. Към момента в организацията членуват над 227 000 специалисти и се обучават над 544 000 студенти в 176 държави.

Обучението по тази специалност съответства на международните изисквания за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител (Certified Public Accountant) и регистриран одитор (Registered / Statutory Auditor) към Институтите на дипломираните експерт-счетоводители (одиторите), членове на Международната федерация на счетоводителите (International Federation of Accountants).

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

 

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ" осигурява фундаменталната и широкопрофилна икономическа подготовка. Обучението включва три направления:

Обучението се извършва от преподаватели, доказали своите способности в научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност, както и на практика.

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Чрез усвояването на финансово-счетоводни знания се получава възможност за добра реализация във всички сектори на икономиката, с дългосрочна перспектива.

Завършилите могат да заемат всички икономически и управленски длъжности, включително да работят като:

Те могат да заемат и всякакви държавни и местни (общински) длъжности. Придобитите икономически, финансови и счетоводни компетенции са достатъчни да се ръководи ефективно собствен бизнес.

Изследванията показват, че лицата с финансово-счетоводни компетенции се реализират най-добре в бизнеса. Периодичните изследвания във Великобритания доказват, че тези специалисти най-лесно се издигат като висши мениджъри. Над 25% от изпълнителните директори преди това са работили във финансово-счетоводните отдели на предприятията (на второ място в класацията са инженерите с 13%).

Специализираната подготовка по тази програма позволява да се заемат следните специализирани длъжности във финансово-счетоводната дейност:

Завършилите могат да заемат и следните длъжности в областта на одита:

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълване на онлайн форма за подаване на документи: Кандидатстудентски документи-бакалавър 

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена. Копието на дипломата можете да го изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

3. 4 броя цветни снимки паспортен формат

4. Обработка на кандидатстудентски документи -100 лв.

5. Плащане на семестриалната такса 

* Документите могат да бъдат подадени онлайн или на място във ВУЗФ

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

от 1 април до 20 септември 2023 г.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН 

  

ЛЮБОПИТНО!

Научете кои са 10-те най-добри страни на счетоводната професия и счетоводното образование.

 

Защо "Одитингът" във ВУЗФ се доказа като най-основната и предпочитана дисциплина

..............................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на бакалавърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: