Бакалавър

Финанси
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра 

ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението в специалност "ФИНАНСИ И МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС" във ВУЗФ се отличава с изучаване на класически дисциплини, едновременно с прилагане на модерни методи на преподаване и интердисциплинарен подход. Предлага се нов поглед към финансите на организациите, включват се познания от областта на бизнес психологията, изучава се ролята на информационните системи и човешкия фактор за успеха на финансовото управление. Програмата подготвя студентите за работа в динамичния и мултикултурен свят на международния бизнес. Знанията, придобити от програмата, предоставят на студентите умението да вземат самостоятелни решения по реални казуси, да имат увереността, че са в състояние да изграждат успешен бизнес тук и в международна среда.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще: 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱

ЗАПИСВАНЕ ⇱

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

 

Научете повече и в нашия youtube канал от доц. д-р Станислав Димитров, ръководител на катедра "Финанси" 

 

Защо са важни личните финанси?

...........................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на бакалавърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: