Бакалавър

Финансов мениджмънт и маркетинг в туризма

Програма

Финансов мениджмънт и маркетинг в туризма

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • Основи на туристическия бизнес
  • Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт
  • Правна уредба в туризма
  • Дигитални туристически услуги
  • Рекреационен туризъм
  • Бизнес протокол и преговори в туризма