За ВУЗФ

Документи за кандидатстване

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Документи за кандидатстване

Кандидатите за обучение в  магистърска степен, български граждани, подават следните документи:

1.  плик-молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълнени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента;

3. копие на дипломата за завършено средно образование;

4. документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;


Кандидатите за обучение в  магистърска степен, чуждестранни граждани, подават следните документи:

1.  плик-молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълнени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование заедно с приложението с оценките от целия курс на обучение;


3. академична справка (за кандидатстващите за частичен срок на обучение);


4. медицинско свидетелство, издадено един месец преди датата на подаване на документите и заверено от съответните органи в страната на кандидата;


5. копие от документите за гражданство (за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско);


6. валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат - CAE или CPE за специалността „Финансов менджмънт и маркетинг” с преподаване на английски език;


7. документ, удостоверяващ степента на владеене на български език (за програмите на български език);


8. документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;


9. четири броя актуални снимки с размер 3,5/4,5 см.

Важно

Документите по т. от 2 до 4 трябва да са преведени на български (или английски) и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България със страната, в която са издадени. Ако страната, от която идва кандидатът е подписала Хагската конвенция за правна взаимопомощ, признаваща истинността на документите, чрез т. нар. „Апостил” (държавите-страни по конвенцията може да проверите на адрес: www.hcch.net), документът се счита за валиден.

Ако държавата, от която идва кандидат-студентът не е страна по горепосочената конвенция, тогава документите по т. от 2 до 4 трябва да са преведени на български (или английски) и заверени в Министерството на външните работи на съответната страна. Впоследствие документите се внасят в посолство на Р България за заверка и легализация. Ако в страната няма дипломатическо представителство на Р България, тогава документите се изпращат директно във ВУЗФ след заверката в Министерството на външните работи на съответната страна.

Документите трябва да са предоставени не по късно от 01.10 в съответната година на кандидатстване.

Документите за кандидатстване се подават в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ.

Не се допускат промени и допълнения в подадените документи.
Подадените документи не се връщат на кандидат- студентите.

Разработка от Калипърс