За ВУЗФ

Условия за прием

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Условия за прием

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех не по- нисък от "добър" от дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Продължителност на обучението:

два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска  или магистърска степен;
три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”.

Разработка от Калипърс