За ВУЗФ

Предстоящи обучения и курсове

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Курс за професионално обучение на
“ЕКСПЕРТ ОЦЕНИТЕЛИ НА МПС”

Целта на обучението в курса е да се придобият знания и умения, в областта на експертната оценка на МПС и ликвидацията на щети.
Участниците ще придобият практически познания за оценката на МПС, работата с каталозите Eurotax Schwacke, ценоразписи, разходни норми, изготвянето на автотехнически експертизи, ликвидацията на щети по Каско и ГО и др.

Курсът е предназначен за служители в отдели „Ликвидация на щети” и „Застраховки ГО и Каско” на застрахователните компании и застрахователните брокери, както и за всички останали, които биха искали да упражняват професията "Експерт-оценител на МПС".

Начало на курса - 23 януари 2015 г.


Курс "Застрахователен посредник"

Обучението в курса дава знания за застрахователните операции и механизмите и технологията за тяхното осъществяване, както и видовете застраховки и документи. След успешното завършване на курса, обучаемите ще притежават умения за откриване на факторите, които водят до повишаване на рисковете при осъществяване на застрахователната и презастрахователната дейност, да подготвят и създават условия за осъществяване на застрахователни сделки, да консултират клиенти, да рекламират дейността и услугите на застрахователната институция и др.  Курсът се провежда в дистанционна форма на обучение.

Начало на курса - 14.12.2015 г.
Краен срок за записване - 11.12.2015 г.

За контакти и записване:
Марио Каменов - директор на ЦППО към ВУЗФ
02/4015820
0888 415144
mkamenov@vuzf.bg

Разработка от Калипърс