За ВУЗФ

Новини

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

 

 
Saatchi & Saatchi обявиха победителите в стипендиантския конкурс \
Saatchi & Saatchi обявиха победителите в стипендиантския конкурс \
11 Април 2018

Христина Попова, Диляна Топчиева и Калоян Василев са тримата финалисти в стипендиантския конкурс "Идеи с бъдеще", организиран от рекламната агенция "Saatchi & Saatchi България", Висшето училище по застраховане и финанси – ВУЗФ и "Кариери". Те изпратиха най-креативните и вдъхновяващи бизнес или социални идеи.

И тримата получават частични стипендии в размер 50% от таксата за обучение в магистърска програма "Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт" на Saatchi & Saatchi и ВУЗФ. Обучението цели да им помогне да разширят познанията си и да подобрят професионалните си умения в областта на маркетинга и рекламата. В допълнение всеки от финалистите ще получи и едногодишно менторство за реализация на идеята си.

Разработките на участниците бяха разгледани и оценени от жури в състав Милин Джалалиев, изпълнителен директор на комуникационния клъстер в Publicis One, включващ Saatchi & Saatchi, Publicis, MSL и BrandWorks; Дарина Черкезова, продуктов ръководител на "Кариери", и Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ и председател на Българската асоциация за управление на хора.

 
Конкурс за академична длъжност \
Конкурс за академична длъжност \
03 Април 2018

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научното направление 3.7 Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство) - един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015819.

ДВ. бр. 30/03.04.2018 г.

 
ВУЗФ организира международна конференция за общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС
ВУЗФ организира международна конференция за общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС
30 Март 2018

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) - регламент, ефекти и проблеми“ съвместно с  Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и в партньорство с Investor.bg.
Форумът ще се проведе на 30 май 2018 г. в НДК и в него ще участват над 140 делегати от България и Европа.
Конференцията се осъществява с институционалната подкрепа на заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Валери Симеонов, на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание, Националния осигурителен институт, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Във форума ще вземат участие още представители на Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейската комисия, Европейския парламент, Комисията за финансов надзор, Европейската асоциация на пенсионните дружества, Европейската застрахователна федерация, Европейската асоциация за управление на фондове и активи, Европейската актюерска асоциация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, други специализирани органи и организации, пазарни участници, представители на научните среди, експерти в областта на капиталовите пенсии и капиталовите пазари.
Конференцията ще бъде открита от председателя на  Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIOPA) Габриел Бернардино. Програмно изказване ще направи Натали Берже, директор на отдел „Застраховане и пенсии“ в Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия. Сред останалите основни лектори и панелисти са София ин’т Велд, член на Европейския парламент (EП), докладчик за ОЕПЛПО в Комисията по икономически и парични въпроси към ЕП, която ще направи видео обръщение и ще се включи на живо от Брюксел и  Джъстин Рей, заместник-ръководител на отдел “Политики”, EIOPA.
Конференцията ще обсъди аспектите на предстоящото въвеждане на единен продукт за лично капиталово пенсионно осигуряване в Европейския съюз (ЕС), които ще бъдат изпълнявани с регламент на ЕС.
Програмата на форума включва два панела:
  1. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване – същност на продукта,  юридически аспекти, времева рамка, консенсусни характеристики, отворени въпроси, очаквания за реакция на страните членки на регламента, проблеми.
 2. Пазарни ефекти от въвеждането на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване  – целеви ефекти, мнения на експерти, становища на пазарни участници, очаквано влияние на продукта върху пазара на капиталово пенсионно осигуряване, доставчици на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване, продуктов паспорт, извършване на дейност на регистриран доставчик от една държава членка в друга/и държави членки, проблеми.

Подробна информация за конференцията може да бъде намерена на сайта на събитието: http://pepp.vuzf.bg/.

 
Студентска и докторантска научна конференция на ВУЗФ на тема „ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА“ - 10 май 2018 г.
Студентска и докторантска научна конференция на ВУЗФ на тема „ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА“ - 10 май 2018 г.
28 Март 2018

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Студентският съвет към ВУЗФ ви канят да участвате в студентската и докторантска научна конференция на тема „ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА", която ще се проведе на 10 май 2018 г. в сградата на висшето училище. Одобрените след рецензиране доклади ще бъдат публикувани във VUZF Review. 

На конференцията от името на ректора на ВУЗФ ще се присъдят следните парични награди за студенти:

• една специална награда от 300 лв.;
• една първа награда от 200 лв.;
• една втора награда от 150 лв.
• една трета награда от 100 лв.

Образецът на заявката за участие в конференцията може да изтеглите от ТУК, а с изискванията за оформянето на докладите и критериите за тяхното оценяване може да се запознаете ТУК.

 
Стартира регистрацията за конкурса \
Стартира регистрацията за конкурса \
23 Март 2018

На 19 март 2018 г. за седма поредна година стартира конкурсът „Млад одитор“.
Основни организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД.
За тези седем години „Млад одитор“ се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно място студенти от различни университети в България с интереси в сферата на счетоводството и одита.
Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.
Конкурсът и през 2018 г. ще премине през 3 етапа на регистрация, тест и казус.
Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва от 19 март до 16 април 2018 г. Всеки един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието –  http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57
След приключване на срока за регистрация, допуснатите участници за втори етап получават на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.
Всичко за последващите етапи може да се намери на сайта http://mladoditor.vuzf.bg/
Право да участват като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в специалностите  финанси, счетоводство и контрол и одит от всички висши училища в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават. Конкурсът се провежда на български език.
През 2017 г. в конкурса се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред които Висшето училище по застраховане и финанси, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономическия университет – Варна, Бургаския свободен университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и др. До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 70 участници. До третият етап, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора.
Тази година организаторите ще предложат много и различни награди на успешно изявилите се кандидати. Стажове в специализирани компании, парични награди, стипендии за последващо образование – това са само част от наградите за победителите в конкурса "Млад одитор" - 2018 г.

 

 

 
предишна страница страница1от 170следващ
Разработка от Калипърс