За ВУЗФ

Новини

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

 
Вицепрезидентът на ВУЗФ Детелина Смилкова беше избрана за съпредседател на новоучредения комитет “Образование” към УС на КРИБ
Вицепрезидентът на ВУЗФ Детелина Смилкова беше избрана за съпредседател на новоучредения комитет “Образование” към УС на КРИБ
23 Юни 2017
На 22 юни 2017 г. беше учреден постоянен комитет “Образование” към Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/.
По време на учредителното заседание бяха обсъдени структурата, приоритетите и работата на комитета, който ще се ръководи от трима съпредседатели. След издигане и обсъждане на номинациите, за съпредседатели бяха единодушно избрани Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ, Стоян Ставрев, член на УС на КРИБ и управител на „Българска консултантска организация” ЕООД и Любомир Минчев, основател и председател на Съвета на директорите на „Телелинк” ЕАД.

На първото заседание бяха набелязани част от темите, върху които ще се фокусира работата на комитета: професионалното средно образование, въвеждането на иновации и рейтингова система в средното образование, връзката между бизнеса и местната власт, създаването на платформи за комуникация с младите хора, провеждане на специализирани срещи с компетентните държавни институции, липсата на кадри за бизнеса и търсене на съвместно решение със средните и висшите училища, подобряване статута на българския учител и др.
Комитетът е консултативен орган към Управителния съвет на КРИБ, отворена структура, в работата на която може да се включи всеки член на Конфедерацията.
 
ВУЗФ ОТПРАЗНУВА 15 ГОДИНИ И ПОКАЗА ВИЗИЯТА СИ ЗА  УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 15 ГОДИНИ
ВУЗФ ОТПРАЗНУВА 15 ГОДИНИ И ПОКАЗА ВИЗИЯТА СИ ЗА  УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 15 ГОДИНИ
23 Юни 2017

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) отпразнува 15-тата годишнина от основаването си със специално събитие - “15 ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 15. Кой ще успява през следващите 15 г. и защо?”, което се проведе на 21 юни 2017 г. в “София Хотел Балкан”.
На форума присъстваха над 250 гости, представители на държавни институции, на академични и научни среди, на бизнеса, гости от чужбина, приятели и партньори на ВУЗФ.

Сред официалните лица на събитието бяха Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, доц. д-р Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ “Св. Иван Рилски “, Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Цветан Цветков – председател на Сметната палата, проф. д-р Борис Грозданов – председател на Фискалния съвет, Ваня Донева – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Деян Дойнов – кмет на община Сопот, Весела Караиванова-Начева – и.д. управител на НОИ, Ралица Агайн, Ангел Джалъзов и Владимир Савов - заместник-председатели на КФН, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, проф. д-р Веселин Брезин – управител на Фонд „Научни изследвания“, много ректори на висши училища, ръководители на банки, застрахователни и пенсионни дружества, студенти и алумни на ВУЗФ.

Водещ на събитието беше проф. дпн Сава Гроздев, зам.-ректор по научната дейност и докторантското обучение на ВУЗФ. Форумът беше открит от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов. В своето емоционално слово той припомни годините на създаването на висшето училище, в които е срещнал съпротива от всички страни, в които е действал “на ръба на безумието” и е изтърпял редица непосилни трудности. Започва нов сериозен етап от развитието на висшето училище, допълни той. Предстои утвърждаване на нови принципи и правила в областта на висшето образование, а това означава съвременни технологии, изпреварващи знания, наука, полезна на практиката, и образование, подчинено на морала. Доц. Вазов подчерта, че верюуто на висшето училище е именно моралът. “Къртицата не може да възпита орела” – заяви той. Висшето училище никога не е било къртица, а хората, които са го създавали, развивали и утвърждавали са мислили в посока университетът да бъде водещ във всички стандарти. “През цялото време, когато съм създавал този университет, съм вярвал в Бог, вярвал съм в съдбата и съм се вслушвал в сърцето си. Привличала ме е елегантността на еволюцията, но винаги съм мечтал за напрежението и неизвестността на революцията”, сподели доц. Вазов.

В приветствието си към ректора и ръководството на ВУЗФ вицепремиерът Валери Симеонов изтъкна, че ВУЗФ е знаково висше училище, защото са малко такива училища, такива хора и компании, които са започнали от нищото, преодолявали са цялата съпротива и негативизъм на конкуренцията, на средата и на посредствеността и са успели да доведат своето начинание до успешен резултат. Той изтъкна, че когато човек постигне своята кауза и мечта, както доц. Вазов е постигнал своята, създавайки ВУЗФ, той е допринесъл и за обществото и за държавата като цяло.

Министърът на образованието Красимир Вълчев поздрави ректора и преподавателите на ВУЗФ за безспорния успех през тези 15 г. Присъствието тук на толкова хора, ангажирани с обществения живот в България, е доказателство за високата оценка на постигнатото. Като поздрави висшето училище за избраната тема на конференцията "Кой ще успява през следващите 15 г. и защо?", той обобщи, че е много трудно да се прогнозира какво ще се случи в образованието след години, тъй като ще има много нови професии, а някои стари ще се променят, ще има нови компетенции и в  тази среда ще успяват гъвкавите и адаптивни структури. Ще успяват висшите училища, които са стратегически реактивни на промените в околната среда. Аз вярвам, че ВУЗФ е едно от тези висши училища, подчерта министър Вълчев.

Председателят на Съвета на ректорите проф. д-р инж. Любен Тотев поздрави ректора на ВУЗФ доц. Вазов и му поднесе специален плакет от името на Съвета на ректорите, както и икона на покровителя на българския народ Св. Иван Рилски.

Доц. Вазов получи и специален възпоменателен медал на името на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев, връчен му от зам.-ректора по научноизследователска дейност на УНСС проф. Валентин Гоев.
Над 100 поздравителни адреса бяха изпратени до ректора и академичното ръководство на ВУЗФ.

Вицепрезидентът на ВУЗФ Детелина Смилкова се обърна към гостите с думите “Предлагам ви много сериозно да погледнем към бъдещето, защото ще прекараме остатъка от живота си там”. Университетът на бъдещето обучава на безценни човешки умения, създава условия за иновации, представлява естествена среда за сътрудничество, дава достъп до интердисциплинарни знания и умения, играе свързваща роля между бизнеса, правителствата и обществото, свързва теорията и практиката, непрекъснато се самообучава. Всичко това във ВУЗФ вече е факт. “Ние не знаем как ще изглежда новото образование, но трябва да експериментираме, трябва да променяме учебните планове и програми, за да подготвяме студентите за новото им бъдеще. Или действаме, или ще се сварим под натиска на бъдещето и на промените”, допълни тя. Намираме се на партерния етаж на един нов свят – трябват ни иноваторство, творчество, предприемачески дух и креативност. Ние трябва да подготвяме студентите за това, към което те се стремят, не за това, което ние сме си решили, че трябва да бъде, заключи Детелина Смилкова.

Първият панел БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО, с модератор доц. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и участници – преподавателите във ВУЗФ доц. д-р Даниела Колева, доц. д-р Юлия Добрева, доц. д-р Станислав Димитров, доц. д-р Жельо Христозов, доц. д-р Али Вейсел, очерта 3-те  основни характеристики, които образованието на бъдещето трябва да притежава, а именно:  силна ориентация на обучението към практиката, индивидуален подход към студентите и акцентиране върху ценностната система, централна за всяко развито общество.
Успехът е резултат на съвкупност от професионални и от определени личностни качества. И затова ВУЗФ подготвя младите хора не само като професионалисти, но и подпомагайки личностното им израстване, обобщиха преподавателите.

Вторият панел дискутира темата ЛИДЕРСТВО И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ с модератор: гл. ас. д-р Радостин Вазов, изпълнителен директор на ВУЗФ и участници Росица Тонева, директор “Управление на човешкия капитал”,  Fibank, доц. д-р Наталия Футекова - управляващ съдружник на ERP България, Милин Джалалиев - управляващ директор на Saatchi & Saatchi България, Лора Крумова, Галя Щърбева и Петко Гюлчев - създатели на Медийна академия “Българион”, Мариела Рунтева, представител на “Трейс Груп Холдинг” АД.
Новият лидер вместо да дава заповеди, сега трябва да създава консенсус и да изгражда усещане за споделена цел. Вероятно най-голямото предизвикателство е да се разбере разликата в поколенията, около тези идеи се обединиха участниците в дискусията.
"Всичко, което правим във ВУЗФ, е в някакъв смисъл предизвикателство към статуквото. Вярваме в това предизвикателство. Вярваме в различното мислене. Начинът, по който предизвикваме статуквото, е като създаваме уникални образователни продукти. Но това не се получава случайно. Целта не е просто да намериш партньори, а да работиш с хора, които вярват в онова, в което вярваш и ти”, заяви изпълнителният директор на ВУЗФ гл. ас. д-р Радостин Вазов.

В последния панел КАКВО НИ ДАВА И КАК НИ ПРОМЕНЯ ВУЗФ?, модериран от доц. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор по европейските проекти и продължаващото обучение на ВУЗФ, се включиха Емилияна Китанова, завършила магистърската програма по „Журналистика, продуцентство и финанси“ във ВУЗФ, в момента редактор в Нова телевизия, Снежана Йотинска, кандидат-докторант по финанси, Димитър Вучев, главен редактор в Bloomberg TV Bulgaria, алумни на ВУЗФ и София Вълчева, студент в I курс, специалност „Бизнес психология и човешки ресурси“.
Възпитаниците на ВУЗФ изтъкнаха основните конкурентни предимства на ВУЗФ пред останалите висши училища, а именно уникалното предлагане на образователни програми в партньорство с частния сектор, качеството на преподаване и личното отношение към всеки един студент, както и възможността да получат ориентир за посоките на професионалното си развитие. „ВУЗФ ни дава увереност, че практически знаем как се случват нещата, че можем да изпитаме усвоените знания и умения в реална среда и да се докажем”, споделиха младите хора.

Празничният ден продължи с тържествен коктейл. По време на официалната част приветствие към ректора на ВУЗФ, ръководството и студентите на висшето училище отправи доц. д-р Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Последва и церемонията по награждаване със специални грамоти и отличия на заслужили преподаватели и служители във ВУЗФ.  
Бившите ректори на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Михаил Динев и доц. д-р Георги Николов, бяха удостоени като почетни ректори на ВУЗФ. Сред отличените бяха още Детелина Смилкова, гл. ас. д-р Радостин Вазов, проф. дпн Сава Гроздев, доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Евгени Евгениев, доц. д-р Григор Димитров, проф. д-р Радослав Габровски, Мирена Шилева, Недко Минков, Марио Каменов и Юлияна Георгиева.
Президентът и ректор на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов беше удостоен с почетното звание  President and Rector Еmeritus на Висшето училище по застраховане и
финанси, за изключителните му заслуги за създаването, развитието и утвърждаването на ВУЗФ по случай 15-годишнината от неговото основаване.
Доц. Вазов обяви и победителя в конкурса за пълна стипендия за обучение в бакалавърските програми на ВУЗФ -  Виктория Василева от София.
Студентите от първи курс във ВУЗФ наградиха ректора с кутията на знанията и му благодариха за непрекъснатата мотивация и вдъхновение за успех, с които ги насърчава да се развиват и да следват мечтите си. Екипът на ВУЗФ пък му подари най-искрените си слова под надслов „За мен ВУЗФ е...“ под формата на кратко видео, което впечатли всички присъстващи на коктейла.
Емоционалната вечер продължи с много поздравления и прекрасно настроение, с което екипът на ВУЗФ постави началото на следващите 15 успешни години.

Генерални спонсори на събитието 15 г. ВУЗФ са: ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД и ДЗИ. Основни спонсори: Банка ДСК, Fibank, ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”, ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД, Виваком. Спонсори: СИБАНК, Девин АД.
Медийни партньори: Телевизия Bulgaria On Air, Bloomberg TV Bulgaria, сп. “Икономика”, Economic.bg, Insmarket.bg, Епицентър.бг, Еcon.bg, Inews.bg, Klassa.bg.
Повече за събитието, както и снимки от празника, вижте на специалния ни сайт: http://15years.vuzf.bg/ 

 
ВУЗФ отличи победителя в конкурса за 100% стипендия в бакалавърска степен
ВУЗФ отличи победителя в конкурса за 100% стипендия в бакалавърска степен
22 Юни 2017

По повод честването на 15-та годишнина от своето основаване, ВУЗФ обяви национален конкурс за есе за пълна стипендия за обучение във висшето училище на името на доц. д-р Григорий Вазов. На 21.06.2017, по време на  официалното честване на празника в  "София хотел Балкан", бе обявено името на победителя в конкурса  - Виктория Василева от езиковата гимназия ,,Бертолт Брехт “ , гр. Пазарджик
Кандидатите , които  имаха право да участват в конкурса, трябваше да отговарят на следните изисквания :
• Да са български граждани;
•  Да са завършили средно образование със среден успех най-малко отличен 5.50 или имат същия среден успех за предходната учебна година и първия срок на текущата учебна година, ако са ученици в последния клас на обучение в средно училище;
•  Да представят две препоръки от свои учители, работодатели, неправителствени организации или други сдружения.

Стипендията на името на доц. д-р Григорий Вазов се предоставя  за първа година и се дава за студенти във ВУЗФ в редовна форма на обучение по избрана от кандидата специалност в бакалавърската степен.

Тази година конкурсът за есе  стартира на 1 февруари, като участниците избираха измежду една от следните теми:
1. „Как да възродим ценностите сред младите хора в България? “
2. “Кой според вас е най-болезненият обществен проблем, пред който сме изправени днес? Защо?”
3. “Ако имате властта да промените вашата общност по позитивен начин, какви конкретни промени бихте направили?”
В конкурса взеха участие много ученици от цяла България. Работите им бяха оценявани от жури, съставено от преподаватели във висшето училище. 

 
ВУЗФ отличи \
ВУЗФ отличи \
16 Юни 2017

Конкурсът „Млад одитор“ се организира за шеста поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски  дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Целта на конкурса е да бъде популяризирана одиторската професия сред младите хора, както и да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.
Сред официалните гости на събитието, взели активно участие в церемонията по награждаване, бяха г-жа Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-жа Диана Йорданова, народен представител, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Горица Грънчарова – Кожарева, заместник председател на Сметната палата, г-жа Весела Караиванова, управител на НОИ, г-жа Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,  г-жа Карина Караиванова, председател на КФН,  г-н Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС, г-н  Огнян Тодоров, член на УС на Института на вътрешните одитори в България, г-жа Валентина Чикова, началник на политическия кабинет на Министерство на труда и социалната политика, г-жа Стефка Стоева, конституционен съдия, г-н Лъчезар Спасов, Изпълнителен директор ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

Тази година в конкурса се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред който Висшето училище по застраховане и финанси,СУ „Климент Охридски“, УНСС, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет – Варна,    Бургаски свободен, ПУ „Паисий Хилендарски“ и де.  . До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 70 участници. До третият етап, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора.

Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2017“ спечели Ирена Иванова от Икономически университет- гр. Варна. Победителят получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса –„ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец и парична награда в размер на 2000 лева, учредена от одиторско дружество „ЕЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД. както и плакет и сертификат за участие. Наградата беше връчена от г-жа Менда Стоянова. г-жа Милена Христова – Управител на  „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД връчи чекът с паричната награда.

Второ място беше присъдено на Пресиян Василев, студент от Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Той също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда в размер на 1000 лева учредена от одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“както и плакет и сертификат за участие. Плакета и сертификатът за участие бяха връчени от г-жа Карина Караиванова, а г-жа Диана Рангелова връчи паричната награда на участника.

Трето място беше отредено за Радка Белчева от Икономически университет- гр. Варна. Студентката получава възможност за стаж за срок от 1 месец, парична награда в размер на 500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт – счетоводители, плакет и сертификат за участие. Наградата връчи г-н Велин Филипов.

Тази година, освен трите задължителни награди за победителите,  журито присъди 3 поощрителни награди предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса, в размер на 25%, 20% и 10% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език, учредени от ВУЗФ.
Първата специална награда връчи доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. 25% отстъпка от таксата за обучение бе връчена на Михаела Драганова от УНСС.
Втората поощрителна награда в размер от 20% отстъпка получи Хатидже Ниази от Икономически университет- гр. Варна. Наградата бе връчена от председателя на Сметната палата, г-н Цветан Цветков.
Третата награда беше изтеглена на томболен принцип, тя е в размер от 10% от таксата за цялото обучение в магистърска програма на ВУЗФ спечели Стела Назърова, студентка от ПУ „Паисий Хилендарски“
 
Повече информация можете да откриете на уеб страницата на конкурса: http://mladoditor.vuzf.bg/.

 
ВУЗФ организира научен форум на тема \
ВУЗФ организира научен форум на тема \
15 Юни 2017

На 21 юни в София хотел Балкан ВУЗФ организира международен научен форум "Европейска политика за научноизследователска инфраструктура и участие на България". Той се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката.

Темата на форума е изключително важна, предвид приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 за изграждане на модерна инфраструктура в страната. Във форумът ще вземат участие български изследователски институти и университети, включени в Националната пътна карта, както и представители на бизнес организации. Ще бъде представен опитът на Европа и Китай в сферата на технологичния трансфер и технологичната комерсиализация.

Можете да се запознаете с дневния ред на форума ТУК. Работен език - английски.

Моля да потвърдете участието си до вторник, 20 юни, на адрес: assistant@vuzf.bg

 
предишна страница страница1от 154следващ
Разработка от Калипърс