За ВУЗФ

Новини

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

 

 

 

 
Откриване на новата академична година 2018/2019
Откриване на новата академична година 2018/2019
30 Септември 2018

Уважаеми студенти,

Официалната церемония по откриване на новата академична 2018/2019 година във ВУЗФ, която ще се проведе на 1 октомври 2018 г. от 11.00 часа в зала 501, ет. 5.

Заповядайте да споделим всички заедно – студентите, преподавателите и ръководството на ВУЗФ, този толкова вълнуващ празник. 
За нас ще бъде огромна радост да посрещнем вас и вашите близки и приятели, за да поставим началото на една много успешна, мотивираща и вдъхновяваща учебна година.  

С оглед създадената организация и ред при заемане на местата в залата, ви каним да заемете местата си между 10.30 ч. и 10.50 ч. в деня на церемонията.

Очакваме ви с нетърпение!

Забележка: На 01.10.2018 г. учебните занятия ще се провеждат по съответното разписание.

 
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Епаминондас Христофилопулос
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Епаминондас Христофилопулос
21 Септември 2018

На 20 септември 2018 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Докторантът в самостоятелна форма на обучение Епаминондас Христофилопулос защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“.
Темата на дисертацията е „Economic Foresight & Scenario Thinking as a Planning Tool for Addressing China’s Uncertain Environment“. Научен ръководител е доц. д-р Даниела Илиева-Колева. 
Доц. д-р Юлия Добрева – председател на научното жури, връчи дипломата за доктор по икономика на Епаминондас Христофилопулос в присъствието на останалите членове на научното жури: проф. д.ик.н. Иван Георгиев, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Цветана Стоянова и доц. д-р Даниела Илиева-Колева.
На церемонията присъстваха ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, зам.-ректорът по научни изследвания и докторантско обучение проф. дпн Сава Гроздев и гл. ас. д-р Радостин Вазов – административен директор на ВУЗФ и научен секретар на Съвета на докторските програми във ВУЗФ.
Снимки от церемонията може да видите ТУК.

 
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Ахмет Саръдоган
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Ахмет Саръдоган
20 Септември 2018
На 19 септември 2018 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Докторантът в самостоятелна форма на обучение Ахмет Саръдоган защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“.
Темата на дисертацията е „Financial and Economic Crisis and Its Impact on Turkey’s Export Sectors“. Научен ръководител е доц. д-р Яким Китанов. 
Доц. д-р Виржиния Желязкова – зам.- ректор по учебната дейност и качеството, връчи дипломата за доктор по икономика на Ахмет Саръдоган в присъствието на останалите членове на научното жури: проф. д.ик.н. Росица Рангелова, доц. д-р Григор Сарийски, доц. д-р Емил Асенов и доц. д-р Яким Китанов.
 
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Мехмет Коч
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Мехмет Коч
20 Септември 2018
На 19 септември 2018 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Докторантът в самостоятелна форма на обучение Мехмет Коч защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“.
Темата на дисертацията е „Effects Of European Union And Customs Union Practices On Turkey And Bulgaria And Their Comparisons“. Научен ръководител е доц. д-р Виржиния Желязкова. 
Гл. ас. д-р Радостин Вазов – административен директор на ВУЗФ и научен секретар на Съвета на докторските програми във ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Мехмет Коч в присъствието на членовете на научното жури: проф. д.ик.н. Росица Рангелова, проф. д-р Огняна Стоичкова, доц. д-р Васил Петков, доц. д-р Паскал Желев и доц. д-р Виржиния Желязкова.
 
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Кирил Димитров
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Кирил Димитров
20 Септември 2018
На 19 септември 2018 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Докторантът в самостоятелна форма на обучение Кирил Димитров защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“.
Темата на дисертацията е „Банковото кредитиране в България след приемането в ЕС“. Научен ръководител е проф. д-р Огняна Стоичкова. 
Проф. дпн Сава Гроздев – зам.- ректор на ВУЗФ и ръководител на Съвета на докторските програми във ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Кирил Димитров в присъствието на членовете на научното жури: проф. д-р Мария Видолова, проф. д-р Цветан Илиев, проф. д-р Огняна Стоичкова, доц. д-р Даниела Бобева и доц. д-р Екатерина Сотирова.
На церемонията присъстваше и доц. д-р Виржиния Желязкова – зам.- ректор на ВУЗФ.
Снимки от церемонията може да видите ТУК.
 
предишна страница страница1от 180следващ
Разработка от Калипърс