За ВУЗФ

Новини

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 
ВУЗФ излъчи победители в националния кръг на MITE' 2018
ВУЗФ излъчи победители в националния кръг на MITE' 2018
06 Февруари 2018

На 5 февруари 2018 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе националният кръг от международния конкурс MITE.
За трета поредна година ВУЗФ е организатор на Международният проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието), които включва два конкурса – единият e за ученици, а вторият – за учители. Научната част на проекта има за цел разработването на методики и съвременни информационни технологии в образованието. Партньори по проекта са:
- Висше училище по застраховане и финанси (София, България)
- Академия за социално управление (Москва, Русия)
- Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. Ломоносов” (Москва, Русия).
- Сдружение „Европейско кенгуру“

И тази година състезателната част на проекта е организирана в три кръга: задочен, национален (очен) и международен (очен). В националния кръг участие в събитието взеха ученици от цялата страна, които представиха свои разработки в областта на икономиката и математиката под научното ръководство на учители и преподаватели от висшите училища. Жури с председател проф. дпн Сава Гроздев (ВУЗФ) и членове доц. д-р Яким Китанов (ВУЗФ), доц. д-р Евгени Евгениев (ВУЗФ), доц. д-р Али Вейсел (ВУЗФ), гл. ас д-р Бисер Райнов (ВУЗФ), доц. д-р Бойко Банчев (ИМИ-БАН) и доц. д-р Веселин Ненков оцени разработките и направи класиране по направления. Националният кръг завърши с тържество, на което бяха връчени дипломи на победителите. Резултатите са показани по-долу.
В програмата беше включено обучение по презентационни умения, по време на което ас. Юлияна Георгиева (ВУЗФ) запозна присъстващите с технологията на подготовката и реализацията на презентации. Съдържателните съвети  и възникналата дискусия бяха изключително интересни и полезни за младите таланти и техните научни ръководители.
 Спазена беше традицията разработката, направила най-силно впечатление на журито и събрала най-много точки при оценяването (предварително в задочния кръг и по време на презентациите по програмата на националния кръг), да се награждава с поемане на разходите по участието на неговия автор в международния етап на конкурса в Москва от 29 април до 3 май 2018 г. Тази година журито присъди специални награди и в двете конкурсни области: икономика и математика. Нещо повече, поради невъзможността да бъдат разграничени твърде силните разработки и желанието да бъдат поощрени техните автори, журито реши наградите да бъдат поделени, както следва:


Специалната награда по икономика бе присъдена на разработките:
• Документиране и отчитане амортизацията на ДМА
Автор: Цветелина Накова, 10 клас, НФСГ, София
Научен ръководител: Станимира Петрушкова
• Вебер, Фехнер и маркетингът
Автор: Любомира Димитрова, 10 клас, СУ“Николай Катранов“, Свищов
Научен ръководител: Соня Димитрова
Специалната награда по математика бе присъдена на разработките:
• Две трансформации в равнината на четириъгълник и тяхното приложение

Автор: Димитър Опърлаков, 10 клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
Научен ръководител: Станислав Стефанов
• Танцувай с мен
Автори: Моника Великова, 10 клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
             Селин Шемсиева, 11 клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
Научен ръководител: Сюзан Феимова

Ето и класирането по направления на Националния кръг:
Направление: Счетоводство и контрол
• Дълготрайни материални активи (първо място)
Автори: Мария Любенова, 10 клас, НФСГ, София    
            Симона Неделчева, 10 клас, НФСГ, Софиs
Научен ръководител: Станимира Петрушкова
Направление: История на икономиката
• Икономиката – част от нашия живот (първо място)
Автор: Еникела Паунова, 12 клас, СУ „Димитър Матевски“, Пловдив
Научен ръководител: Анелия Младенова
Направление: Икономиката като наука
• Характеристика и нормативни изисквания на ЗДДС (първо място)
Автор: Антония Йончева, 10 клас, НФСГ, София
Научен ръководител: Станимира Петрушкова
• Характеристика и структура на капитала (второ място)
Автор: Венцислава Мехмед, 10 клас, НФСГ, София
Научен ръководител: Станимира Петрушкова
Направление: Предприемачество
• Млади и успешни в предприемачеството (първо място)
Автори: Ангел Казаков, СУ „Димитър Матевски“, Пловдив
            Теодора Димитрова, СУ „Димитър Матевски“, Пловдив
Научен ръководител: Анелия Младенова
Направление: Електронен журнал
• Електронен архив на списание „Математика плюс“ (първо място)
Автори: Николай Нинов, 10 клас, ППМГ, Ловеч 
            Теодор Христов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
            Иван Стефанов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
Научен ръководител: доц. д-р Веселин Ненков
Направление: Математиката като наука
• Равнолицеви триъгълници, определени от две преобразувания в равнината на триъгълник (първо място)
Автори: Иван Стефанов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
             Деян Димитров, 10 клас, ППМГ, Ловеч 
             Борислав Борисов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
Научен ръководител: доц. д-р Веселин Ненков
Направление: История на математиката
• Предмеханичен етап в развитието на изчислителната техника (първо място)
Автори: Симона Гайдарова, 12 клас, СУ“Николай Катранов“, Свищов
           Любомира Димитрова, 10 клас, СУ“Николай Катранов“, Свищов
Научен ръководител: Соня Димитрова
• Шифърът на Леонардо (второ място)
Автори: Моника Великова, 10 клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
            Селин Шемсиева, 11 клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
Научен ръководител: Сюзан Феимова

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Снимки от събитието може да видите ТУК

 
ВУЗФ и БАИТ изграждат връзката между бизнес и практическото висше образование с ново споразумение
ВУЗФ и БАИТ изграждат връзката между бизнес и практическото висше образование с ново споразумение
05 Февруари 2018

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) подписаха споразумение за сътрудничество, с което правят първата стъпка към изграждането на необходимата връзка между висшето образование и бизнеса.
ВУЗФ и БАИТ ще си партнират в сферата на обучаването на компетентни млади хора в областта на информационните и комуникационни технологии. Подписаният документ предвижда включване на представители на фирмите-членове на БАИТ като лектори в курсовете на университета, както и възможността студентите да посещават компаниите-членове на БАИТ. Двете страни предвиждат още и реализирането на дейности като обмяна на опит, знания и иновации между преподавателите и представителите на бизнеса, както и организирането на образователни и научни конференции и семинари.

Споразумението извежда отново на преден план стремежа на ВУЗФ да предлага на студентите си практически насочено образование, което да ги подготви да започнат работа още от студентската скамейка.
 „Висшето училище по застраховане и финанси е храм на науката, храм на съвременното образование, който не е застинал в миналото.  Тук наистина се демонстрира какво значи един университет да следи нуждите на пазара и да ги предвижда в много случаи“, посочи председателят на УС на БАИТ Огнян Траянов.
„Надяваме се нашето партньорство да помогне от една страна университетът да добие нови интересни възможности за своите студенти. От друга страна, ние пък да бъдем един проводник на това какво е истински пазарно интегрирано учебно заведение“, добави Траянов. 
„Съвременното образование без Българската асоциация по информационни технологии е невъзможно. Който не го е разбрал, е някъде в миналото. С този меморандум ние правим една от големите крачки за университет, който отива в бъдещето“, каза доц. д-р Григорий Вазов – ректор на ВУЗФ.

Близо 90% от студентите, завършили ВУЗФ се реализират по специалността си.  Университетът обучава кадри в редица специалности с насоченост към ИТ сектора. Сред тях са магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, която се осъществява в партньорство с ERP Academy и е единствената в Европа, предлагаща обучение по най-перспективните сфери на бизнес софтуера. ВУЗФ предоставя обучения и в бакалавърски специалности като „ИТ анализ и бизнес стратегии“, съвместно с ERP Academy,  „Информационни технологии и бизнес стратегии“, „Иновации, предприемачество и финанси“.

Снимки от подписването на споразумението може да видите ТУК.

ВУЗФ е първият български университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. През 2014 г. получава институционална акредитация с най-висока оценка от частните университети – 9,04. Той е едно от първите частни университети у нас с британска  акредитация от BRITISH ACCREDITATION COUNCIL, и предлага на студентите си възможност да се запишат в 15 бакалавърски и над 25 магистърски програми в сферата на застраховането, финансите, мениджмънта, корпортативното управление, шоубизнеса и журналистиката. ВУЗФ разполага с модерна учебна база и работи с десетки големи компании и партньори, където студентите могат да стажуват.  
През последните години висшето училище се доказа като една от най-активните образователни институции в България, която се отличава с иновативни и практически академични програми. Университетът създава нови образователни продукти, които да отговарят на реалните потребности на бизнеса и нуждата от добре подготвени кадри в различните сфери на икономиката. Това е и една от причините над 90% от студентите, които завършват ВУЗФ, да се реализират успешно. Над 30% от тях пък заемат мениджърски или други ръководни позиции.

БАИТ е създадена през 1995 г., в нея пряко членуват 100 компании, за които работят 16200 ИКТ специалисти и генерират 3,68 млрд. лв. годишен оборот или 4% от БВП на страната. Компаниите покриват целия ИКТ спектър – софтуер, хардуер, телекомуникации, системната интеграция, финтех и интернет на нещата. БАИТ е член на европейската ИТ асоциация Digital Europe, в чийто управляващ борд има и свой представител.
Digital Europe – представлява дигиталната индустрия в Европа, обединява 63 от най-големите глобални ИТ корпорации, телекоми и компании за потребителска електроника, както и 37 национални асоциации, сред които и БАИТ.

Digital Europe – представлява дигиталната индустрия в Европа, обединява 63 от най-големите глобални ИТ корпорации, телекоми и компании за потребителска електроника, както и 37 национални асоциации, сред които и БАИТ.

 
Нов брой на VUZF News
Нов брой на VUZF News
05 Февруари 2018
Новият втори брой на бюлетина VUZF News вече се разпростанява в сградата на ВУЗФ. В него ще намерите снимки и информация от дипломирането на випуск 2017, интервюта с наградените на церемонията преподаватели и студенти, получената за втори път британска акредитация на висшето училище и други.
Електронната версия може да видите ТУК.
 
Предстояща лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“ на 22.03.2018 г.
Предстояща лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“ на 22.03.2018 г.
01 Февруари 2018
На 22 март 2018 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ВУЗФ ще бъде изнесена лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“. Гост-лектор е проф. д-р Кун Байтебир, който е Председател на Центъра по икономическо право и управление към Свободния университет Брюксел (VUB). Той преподава дисциплините „Право на предприятията”, „Парично и финансово право”, „Етика на бизнеса”. Проф. Байтебир е също така адвокат към Колегията на гр. Гент, Белгия.

Лекцията е посветена на последните изследвания на проф. Байтебир, отразени в неговата книга „Към един нов международен паричен порядък“ (2017 г., Издателство Springer), в която авторът подлага на критична оценка парично-финансовата система, наложила се в западните икономики. Той прави опит да обясни защо тази система води така често до финансови кризи и защо справянето с тях досега е  незадоволително. За да даде отговор на този въпрос, проф. Байтебир изследва парично-финансовата система в мултидисциплинарна перспектива, със силен фокус върху избора на етични ценности, които в хода на историята оформят парично-финансовата  правна система. Като алтернатива на господстващите понастоящем неолиберални ценности, проф. Байтебир прави подробно предложение за Нов глобален паричен порядък, основан на алтруизма, който ще бъде представен в неговата лекция.

Подробности може да намерите на: http://www.springer.com/gp/book/9783319525174
 
Национален кръг на Международния конкурс MITE’2018
Национален кръг на Международния конкурс MITE’2018
30 Януари 2018
На 5 февруари 2018 г. от 10:00 часа в зала 501 на Висшето училище по застраховане и финанси, София, ще се проведе Националния кръг на Международния конкурс „Методология и информационни технологии в образованието“ 2018 (МITE).

Научната програма може да видите ТУК.
 
предишна страница страница1от 166следващ
Разработка от Калипърс