За ВУЗФ

Новини

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

 

 

 
Първа публична защита на магистърски тези във ВУЗФ
Първа публична защита на магистърски тези във ВУЗФ
21 Юли 2017

На 25 юли 2017 г. ще се проведе публична защита на магистърски тези, разработени от студенти на Висшето училище по застраховане и финанси. Събитието ще стартира в 10 часа в сградата на ВУЗФ, зала 501. На публичната защита ще присъстват изявени личности от различни сфери на бизнеса и бъдещи работодатели. Общо седем студенти ще се явят на публична защита, като техните разработки са високооценени, а обхванатите теми добре подбрани и актуални за времето.

Публично защитили своите магистърски теми са следните студенти на ВУЗФ:

* Павлина Атанасова Тасева- специалност "Бизнес анализ и ERP решения"
* Стефан Калинов Стоянов- специалност "Финанси"
* Деница Минкова Минчева- специалност "Финанси"
* Гичка Христова Арнаудова- специалност "Финансов мениджмънт и маркетинг"
* Владислава Цветанова Цолова- специалност "Управление на човешки ресурси и лидерско поведение"
* Стела Николова Косева- специалност "Управление на човешки ресурси и лидерско поведение"
* Цветан Николов Аврамов- специалност "Банков мениджмънт и инвестиционна дейност"

Скоро очаквайте снимки от събитието

 
Детелина Смилкова: Бизнесът търси кадри, които могат да анализират
Детелина Смилкова: Бизнесът търси кадри, които могат да анализират
21 Юли 2017

„При нас във ВУЗФ са тези деца, които искат да се развиват в България. Защото те от първи курс започват да работят и до четвърти курс вече са на толкова добри позиции и имат такова поле за изява, че въобще не се замислят да отиват навън“.
Това каза вицепрезидентът на ВУЗФ, Детелина Смилкова в ефира на „Бизнес старт“ по Bloomberg TV.

Цялото интервю може да видите на http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2017-07-20/biznesat-tarsi-kadri-koito-mogat-da-analizirat

 
ВУЗФ и АБЗ поставят начало на ежегоден национален конкурс “Млад застраховател”
ВУЗФ и АБЗ поставят начало на ежегоден национален конкурс “Млад застраховател”
18 Юли 2017

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) обявяват начало на eжегоден национален конкурс “Млад застраховател”.
Тази година конкурсът стартира на 18 юли. Участниците в него ще се състезават за пълна стипендия, учредена на името на Румен Янчев, за обучение в магистърска програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането” във ВУЗФ. Стипендията се предоставя от ВУЗФ. Крайният срок за кандидатстване е 17 септември 2017 г. Това е първият в България специализиран национален конкурс в областта на застраховането, насочен към млади специалисти с до 5 години професионален опит в тази сфера, желаещи да се запознаят с “пълната картина” на застрахователния бизнес и да усвоят най-актуалните специфики на този пазар.

Кой и при какви условия може да участва в конкурса?

В конкурса “Млад застраховател” могат да участват лица, които са:

а) български граждани с до 5 години професионален опит в областта на застраховането;
б) завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити най-малко много добър (5,00);
в) участвали в научни конференции, в разработването на проекти или в друга обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор;

г) представили две препоръки от работодатели или други организации, вкл. неправителствени или международни организации и структури.

Какво представлява стипендията РУМЕН ЯНЧЕВ?

Стипендията е учредена на името на Румен Янчев, дългогодишен член на настоятелството на ВУЗФ, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД. Тя е в размер на 100% от годишната такса за обучение и ще се предоставя от ВУЗФ на лице, прието за студент в магистърска програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането” във висшето училище. Стипендията може да се получава през целия срок на обучението при определени условия.

Повече за магистърската програма “Иновации и бизнес процеси в застраховането”

Програмата дава „пълната картина“ на застрахователния бизнес. Изградена е на база на най-актуалните специфики на пазара и покрива всички функции и процеси в една застрахователна компания. Тя отразява и възгледа ни за успеха в бизнеса, а именно: фокус върху клиента, иновативност и ефективност на процесите.
Открийте всичко за програмата на http://dzi.vuzf.bg/.

Начин на кандидатстване и етапи на конкурса

Първи етап
1. Подаване на заявление за участие в конкурса (свободен текст);
2. Решаване на специализираната секция с въпроси и задача от областта на застраховането (вж секцията и критериите за оценка ТУК);
3. Изготвяне на мотивационно писмо;
4. Изпращане на материалите по т. 1, 2 и 3, както и на останалите придружителни документи, съдържащи: копие на дипломата за придобита бакалавърска степен с приложението към нея, две препоръки, копия на документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидатите и участието им в научни конференции, в разработването на проекти или в друга обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор.

Втори етап

1. Провеждане на интервю с най-добре представилите се кандидати в първия етап


Изисквания за оформяне на мотивационното писмо

Мотивационното писмо представлява свободен текст в обем до 1 стандартна машинописна страница (шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,5) и трябва да притежава следните характеристики:
- Въведение
- Ясно поставени тези
- Категорична обосновка на тезите с привеждането на конкретни факти в тяхна подкрепа
- Изводи (заключение)

Примерни насоки за изготвяне на мотивационното писмо

Каква е академичната и професионалната Ви подготовка?
Какво Ви мотивира да участвате в националния конкурс “Млад застраховател”?
Какви са очакванията Ви за обучението в програмата “Иновации и бизнес процеси в застраховането”?
Какви са целите, които искате да постигнете, след като завършите тази специалност? С какво тя ще Ви помогне?
Защо смятате, че точно Вие трябва да спечелите стипендията?
Опишете всякакви интереси, силни страни, амбиции или изследователски интереси, които притежавате, свързани с тази конкретна програма.
Всичко друго, което бихте ни казали и смятате, че е важно да научим за Вас и което ще Ви помогне да спечелите националния конкурс “Млад застраховател”.


Документите на участниците ще бъдат разглеждани и оценявани от комисия, съставена от представители на ВУЗФ и АБЗ.
Комплектът документи за участие в конкурса съдържа заявление за участие (в свободен текст със задължително посочване на трите имена, телефон и е-мейл), отговори на специализираните въпроси и задачата, мотивационно писмо, копие на дипломата за придобита бакалавърска степен с приложението, две препоръки, копия на документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидатите и участието им в научни конференции, при разработването на проекти или в друга обществена дейност, спомагаща развитието на застрахователния сектор.

Комплектът документи за участие в конкурса се изпраща на електронна поща: abz@abz.bg в срок до 17 септември 2017 г.

Обявяване на победителя

Побeдителят в конкурса “Млад застраховател” ще бъде обявен до 29 септември 2017 г., а официалното му награждаване ще се състои на церемонията по откриване на учебната година във ВУЗФ на 2 октомври 2017 г.

Пълният регламент на конкурса можете да видите ТУК.
Плакат на конкурса вижте ТУК.


За повече информация, свързана с конкурса:

Нина Колчакова, главен секретар на АБЗ
тел. 02/9805125; 0887 924471
e-mail: nina_koltchakova@abz.bg


По въпроси, свързани с магистърската програма, включена в конкурса:

Юлияна Георгиева, мениджър “Комуникации и кариерно развитие“, ВУЗФ,
тел. 02/4015807; моб.: 0888 443 096;
е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg

 
 
Практика в Алианц България Живот, Финасово-застрахователен съветник - офис \
Практика в Алианц България Живот, Финасово-застрахователен съветник - офис \
04 Юли 2017

Алианц България Живот обявява свободна позиция за „Финасово-застрахователен съветник - офис "Европа"“ по проект „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти.

 
предишна страница страница1от 156следващ
Разработка от Калипърс