За ВУЗФ

Настоятелство

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Настоятелство
доц. д-р Григорий Вазов
Президент на ВУЗФ

доц. д-р Георги Николов

Главен секретар на ВУЗФ

Г-жа Детелина Смилкова
Вицепрезидент на ВУЗФ

гл. ас. д-р Радостин Вазов
Изпълнителен директор на ВУЗФ
Проф. д.ик.н. Михаил Динев
Председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители

Г-н Левон Хампарцумян
Председател на УС и Главен изпълнителен директор на "Уникредит Булбанк" АД 
Г-жа Диана Митева
Член на УС и Изпълнителен директор на "Банка ДСК" ЕАД
доц. д-р Григор Димитров
Главен директор „Осигурителни отношения”, Българска стопанска камара
Г-н Антони Радев
Управляващ директор на "McKinsey & Co България"
Г-н Борислав Сарандев
Управител на "Каперса" ЕООД

Г-н Румен Биков

Управител на "Ровотел" Ад

Разработка от Калипърс