За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

ас. д-р Виктория Гацова ⇱

Работа в група и групова ефективност; Лидерство и мениджмънт; Групова динамика в бизнеса; Бизнес лидерство и изграждане на екипи;