За ВУЗФ

Клуб на възпитаниците на ВУЗФ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Представяне на Клуб на възпитаниците на ВУЗФ

През 2006 г. създадохме Клуб на възпитаниците на ВУЗФ, чрез който можете да продължите да поддържате връзка с университета и с колегите си, като попълните следната форма за регистрация 

Клубът на възпитаниците на ВУЗФ е част от структурата на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) към ВУЗФ. Клубът се администрира и подпомага в основните си дейности от директора на ЦКР. Към клуба е създаден съвет, в чийто състав влизат представители на завършилите студенти и директорът на ЦКР.
Членове на съвета са: 
Ангел Михайлов – випуск  2006 г., специалност „Застраховане и осигуряване”
Виктория Манова – випуск 2007 г., специалност „Финанси”
Петя Иванова, директор на ЦКР

МИСИЯ

Мисията на Клуба е да обедини завършилите студенти около идеята да не прекъсват връзките си с ВУЗФ. Стремежът е да се осъществи по-ефективна връзка на образованието с бизнеса (а това включва контакти с работодателите, приложение на новости от практиката, обмен на опит между завършили и настоящи студенти, съвместна работа по проекти и др.)

Членство

Член на Клуба може да бъде всеки от завършилите бакалавърска или магистърска степен студенти във ВУЗФ.

Всички членове на Клуба могат да използват услугите на Центъра за кариерно развитие  напълно безплатно.

ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУЗФ –  КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

Какво постигнахме до момента
- повече от 90 % от завършилите нашия университет работят в едни от най-престижните институции в България
- от тях над 30 %  имат кариера на мениджъри и директори на застрахователни и финансови компании или управляват собствени фирми

По официални данни повечето от завършилите студенти работят като:
- аналитични, финансови и застрахователни специалисти
- финансови консултанти
- одитори
- счетоводители
- мениджъри
- управители и директори на застрахователни, финансови и счетоводни агенции и дружества

Компаниите, в които най-често се търсят възпитаниците на ВУЗФ са:

 Банка ДСК
 УниКредит Булбанк
 Райфайзенбанк
 Обединена Българска Банка
 Първа инвестиционна банка
 Банка Пиреос
 Централна кооперативна банка
 Асет Банк
 Пощенска банка
 Про Кредит банк
 ING България
 Алианц България Холдинг
 Дженерали България Холдинг
 Застрахователна компания „Лев Инс”
 Застрахователно дружество „Евроинс”
 Застрахователно дружество „Булинс”
 Българска стопанска камара
 Гаранционен фонд

Мнението на завършилите студенти за предлаганото във ВУЗФ обучение е много важно за нас. Поради това всяка година Центърът за кариерно развитие провежда анкетно проучване сред дипломантите.

През 2013 г. резултатите от проучването отчетоха повишаване на удовлетвореността на завършилите студенти:
от качеството на обучението, предлагано в университета
от отличната материална база
от преподавателите от практиката, които отделят индивидуално внимание на всеки един студент.


ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Разработка от Калипърс