За ВУЗФ

За завършили студенти

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Как се реализират нашите студенти

Във ВУЗФ гарантираме на младите хора, че след като завършат обучението си, ще могат да започнат работа по изучаваната специалност. Още докато учат, нашите студенти развиват професионалните и личните си умения, които по мнение на работодателите са високо конкурентни.

Отраслите, в които са заети по-голямата част от нашите възпитаници, са свързани с придобитата във ВУЗФ професионална квалификация – застраховане, парично посредничество, счетоводство и одиторски дейности, бизнес услуги и много други.

По данни на Центъра за кариерно развитие, повечето от завършилите студенти работят като:
аналитични, финансови и застрахователни специалисти;
финансови консултанти;
одитори;
счетоводители;
мениджъри;
управители и директори на застрахователни, финансови и счетоводни агенции и дружества.

Голяма част от нашите завършили студенти управляват собствени фирми.

Част от компаниите, в които най-често се реализират възпитаниците на ВУЗФ са:
Банка ДСК
УниКредит Булбанк
Райфайзенбанк
Обединена Българска Банка
Първа инвестиционна банка
Банка Пиреос
Централна кооперативна банка
Асет Банк
Пощенска банка
Про Кредит банк
ING България
Алианц България Холдинг
Дженерали България Холдинг
Застрахователна компания „Лев Инс”
Застрахователно дружество „Евроинс”
Застрахователно дружество „Булинс”
Българска стопанска камара
Гаранционен фонд

ВУЗФ полага изключителни грижи за своите студенти, дори когато вече са завършили. Освен това за нас е изключително  важно да следим развитието на нашите възпитаници след като завършат и поемат по своя житейски и професионален път.
Поради тази причина към ВУЗФ бяха създадени Център за кариерно развитие  и Център за продължаващо и професионално обучение.

Двете структури имат за цел да помагат на дипломантите на висшето училище да обогатяват своята квалификация, както и да намират най-подходящата си професионална реализация.

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Разработка от Калипърс