Новини

Новини
конференция

Мартин Наков, студент във ВУЗФ и Румяна Станева, докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“ са големите победители във втората студентска и докторантска конференция, организирана от ВУЗФ

17 4 22

На 15 април 2022 г. се проведе Втората национална студентска и докторантска конференция на тема: "Код дигитално: икономика, образование и социал...

ВУЗФ организира гост-лекция с д-р Артур Кордон за използването на изкуствения интелект като двигател на дигиталната икономика

ВУЗФ организира гост-лекция с д-р Артур Кордон за използването на изкуствения интелект като двигател на дигиталната икономика

25 3 22

Гост-лекцията е част от поредицата специални събития, с които Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) отбелязва своята 20-та годишнина