Новини

Новини
Зелени политики

Проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова, в качеството ѝ на мениджър "Зелени политики" на Пощенска банка участва в награждаването на най-зелените компании в България

17 5 21

За 11-та поредна година конкурсът “Най-зелените компании в България” присъжда награди, които са в синхрон с развиващата се бизнес среда в Българ...

Излезе електронното издание на книгата „Устойчивост на финансовата система – дългосрочни перспективи (онтологични и емпирични основания)“

Излезе електронното издание на книгата „Устойчивост на финансовата система – дългосрочни перспективи (онтологични и емпирични основания)“

13 5 21

Авторският колектив предлага еклектичен и интердисциплинарен подход към проблема с устойчивостта, който да даде нетрадиционна представа за това...

kniga

Излезе електронното издание на книгата „Развитие на социалното осигуряване в Република България за периода 1990 – 2020 г. (състояние, проблеми и предизвикателства)“

28 4 21

Изследването представя цялостна картина на развитието на осигурителната система в България в един некратък, тридесетгодишен период от време.

ВУЗФ организира национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

ВУЗФ организира национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

22 4 21

Тема на конференцията: "Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) - устойчивост и рискове", която ще проведе онлайн на 22 апри...