Новини

Новини
конференция

При огромен интерес се проведе националната онлайн конференция в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите, организирана от ВУЗФ

26 3 21

На 25 март 2021 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална научно-приложна конференция на тема "Повишаване на ква...