Новини

Новини
VUZF & covid

VUZF Lab vs COVID - 19

9 6 20

ВУЗФ зае водещо място сред университетите в България, а Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab се превърна в най-активният научно...