Новини

Новини
pepp 4

Излезе сборникът с доклади от втората международна конференция „PEPP – регламент и технически стандарти за пазарна реализация“

3 2 21

Сборникът от доклади е резултат от международната конференция на 29 и 30 октомври 2020 г. в София. Конференцията бе организирана от Висшето учил...

devcult

Проектът “DеvCult”

16 1 21

През 2019 г. стартира проектът "DEVCULT", чийто координатор е ВУЗФ. Проектът цели да осигури ефективни решения за интеграция на децата мигранти,...