Новини

Новини
Рейтингова система

ВУЗФ запазва водещото си място сред бизнес университетите в страната в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България

13 11 20

Облагаемият доход на завършилите студенти на висшето училище се е увеличил на 2354 лв., което подрежда ВУЗФ на второ място по този показател