Магистър

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ" е комплекс от съвременни дисциплини, застъпени в академичната практика на световните университети. Програмата има за цел да подготвя водещи мениджъри и съвременни лидери, които да притежават умения за ръководство и управление на различни по характер организации.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите програмата ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще могат да работят като:

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                    ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                 ЗАПИСВАНЕ