Новини

Новини
Fibank

Fibank и ВУЗФ отварят приема за магистърската програма „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност” с възможности за стипендии и професионална реализация

25 5 21

Три стипендии и възможности за професионална кариера ще предложат тази година Fibank и ВУЗФ на най-мотивираните си кандидат-магистри.