Новини

Новини
ВУЗФ организира научно-приложна конференция “Икономика на страха”, посветена на 20-та годишнина на висшето училище
22 6 22

ВУЗФ организира научно-приложна конференция “Икономика на страха”, посветена на 20-та годишнина на висшето училище

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират научно-приложна конференция на тема "Икономика на страха", посветена на 20-та годишнина на висшето училище, която се отбелязва през 2022 г.

Събитието ще се проведе на 23 юни 2022 г. от 10.30 часа във ВУЗФ, гр. София, ул. "Гусла" 1, зала 501.

Конференцията е под патронажа на г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България.

Форумът ще бъде откритот доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на ВУЗФ, изпълнителен директор на VUZF Lab и г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата.

Конференцията ще протече в два панела - Панел I: Икономиката на страха и политиката на централната банка и Панел II: Предпоставки за развитие на икономиката на страха.

В началото на конференцията ще бъдат тържествено връчени почетни грамоти на професори емеритус на ВУЗФ за техните заслуги към университета. Това са проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д.ик.н. Методи Христов, проф. д-р Григор Димитров, проф. д-р Радослав Габровски и проф. дпн Сава Гроздев.

В първия панел ще бъдат дискутирани въпросите на икономиката на страха и паричната политика и отражението върху фискалната политика, кредитните пазари, търгуването на страха и инвестиционните пазари. В него ще вземат участие Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Илия Лингорски, член на УС на Българската народна банка, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България, Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, представители на държавни институции и регулаторни органи, БНБ, КФН, Сметната палата, експерти, представители на академичните и научните среди.

Вторият панел ще започне в 13:30 часа и ще обърне внимание на предпоставките за развитие на икономиката на страха. Как се определя понятието "икономика на страха", какви са нейните измерения, как се развиват държавните финанси при страх в икономиката, има ли страх от ESG регулациите и пречи ли това на бизнеса, кои са "търговците на страх", какви са ефектите на икономическата криза върху висшето образование. Основни доклади по темите ще изнесат проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, директор направление "Финанси и финансов мениджмънт", VUZF Lab, гл. ас. д-р Красимира Найденова, Икономически университет-Варна, доц. д-р Ирена Николова, НБУ, д-р Даниела Караангова, ВУЗФ, водещи икономисти и експерти.

Модератори на конференцията ще бъдат проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ и директор на направление Икономика във VUZF Lab и доц. д-р Радостин Вазов, ръководител на катедра "Бизнес администрация и маркетинг", ВУЗФ.

Програмата на конференцията може да видите ТУК.

Материалите от конференцията ще бъдат издадени в колективна електронна монография от издателството на ВУЗФ.

Заявки за участие с доклади се изпращат до 20 юни 2022 г., като се попълни формата на линка https://vuzflab.eu/registration/.

Докладите няма да бъдат презентирани по време на кръглата маса.

Пълните текстове на докладите се изпращат до 20 юни 2022 г. на е-mail assistant@vuzf.bg

Ще се приемат само доклади, чиято тематика има отношение към темата на кръглата маса. Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Регистрацията за събитието продължава до 20.06.2022 г. на е-mail: assistant@vuzf.bg.

Конференцията ще се излъчва на живо във Facebook страницата и Youtube канала на ВУЗФ.

Във връзка с 20-та годишнина на ВУЗФ, бизнес университетът и VUZF Lab планират провеждането на поредица от кръгли маси, уебинари, конференции, тематични професионални дискусии с участието на експерти през цялата 2022 г.

Програмен съвет на конференцията:

Проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, председател на Програмния съвет

г-н Апостол Апостолов, президент на ВУЗФ

доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на ВУЗФ, изп. директор на VUZF Lab

г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България

г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор

г-н Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи

г-н Илия Лингорски, член на УС на Българската народна банка

г-н Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите

г-н Любомир Дацов, член на Фискалния съвет

Научен съвет:

доц. д-р Григорий Вазов, председател на Научния съвет

проф. д-р Юлия Добрева

проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова

проф. д-р Али Вейсел

доц. д.ик.н. Красимир Тодоров

доц. д-р Радостин Вазов

доц. д-р Станислав Димитров

д-р Нели Радева

Организационен комитет:

Мирена Шилева, председател на Организационния комитет

Юлияна Георгиева

д-р Радостина Димитрова

Ирена Малинова

Гергана Генова

 

Научно-приложната конференция "Икономика на страха" се организира с подкрепата на:

Основни спонсори:

   

Спонсори:

       

 

Медийни партньори: