За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х.пр. д-р Леонардо Стоев

Financial Statement Analysis Данъчен и осигурителен контрол Бюджетно счетоводство Данъчно облагане и данъчна оптимизация Спецкурс по счетоводство в публичния сектор

e-mail: lstoev@vuzf.bg