За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х.пр.проф. д-р Григор Димитров

Организация и финансиране на здравните системи Организация и финансиране на осигурителните системи Осигурителни продукти и осигурителен пазар Социален мениджмънт