За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х.пр Красимир Станев

Финансови аспекти на IT системите

e-mail: kstanev@vuzf.bg