За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х.пр. Бояна Ликоманова-Димова

Бизнес интелигентни системи

e-mail: bdimova@vuzf.bg