За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х. пр. доц. д-р Деян Радев

Въведение във Финтех Финтех и изкуствен интелект

e-mail: dradev@vuzf.bg