За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х.пр. проф. дпн Сава Гроздев

Математика за икономисти Quantitative Methods for Business Business Statistics