За ВУЗФ

Академична програма и катедри

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНАТА ПРОГРАМА
„ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО”

 1. доц. д-р Яким Китанов – декан
  • Преподавател по учебните дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Банково дело и Банкови системи
  • Завършил специалност „Финанси” в ЮЗУ”Неофит Рилски” и редовна докторантура в същия университет
  • Има завършено висше образование по „Инженерна геоекология” в МГУ “Св. Иван Рилски”
 2. проф. д-р Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството
  • Завършила е международни отношения
  • Докторант в секция „Международна икономика” към БАН
  • Доцент по международни финанси и управление на риска във ВУЗФ
 3. проф. д-р Огняна Стоичкова
  • Завършила Санкт-Петербургския държавен университет по икономика и финанси, специалност „Финанси и кредит“
  • Специализирала в Stockholm Institute of Economics (1994), Kopenhagen University (1995), University of Macedonia (Thessaloniki–2001)
  • Гост-лектор е на Международното висше училище по право и бизнес във Вилнюс (ILBS) и на Висшето училище по хуманитарни науки във Влоцлавек – Полша
 4. проф. д-р Боян Дуранкев
  • Български икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране
  • Специализирал е в САЩ и Германия
  • През 1989 г. придобива степента доктор по икономика, през 1994 г. става доцент, а през 2010 г. – професор
  • Автор на повече от 70 статии, студии и книги
  • Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по маркетинг
 5. проф. д-р Радослав Габровски
  • Води академични курсове по Индустриален риск мениджмънт и застрахователна политика на индустриалното предприятие, Икономика на предприятието, Бизнес риск и др
  • Първият председател на Асоциацията на българските застрахователи (1992 – 1997 г.)
  • Специализирал е Застраховане, Презастра¬ховане и Застрахователен надзор в престижни университети, застрахователни и презастрахователни компании във Великобритания и Германия, а Корпоративен и екологически риск мениджмънт – в Белгия и Германия
  • Автор е на над 90 научни публикации 
 6. доц. д-р Десислава Йосифова
  • Преподавател по учебната дисциплина : Данъчно счетоводство
  • Консултант (на база договори по Закона за авторското право) в „Обединена редакция за книги и периодика“
  • Консултант (на база договори по Закона за авторското право) в Издателство „CIELA”
  • От 2010г. е член на научния комитет на 13th Accounting and Auditing Congress, ACIM
  • 2011 - A Change in Management, гр. Порто, Португалия.
  • Член на EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, базирана в гр. Краков, Полша
 7. доц. д-р Станислав Димитров 
 8. гл. ас. д-р Радостин Вазов
 9. ас. Недко Минков
 10. Изабела Иванова - студентка
 11. Винислава Любомирова - студентка

 

                                                                        СЪСТАВИ

на катедрите към Висшето училище по застраховане и финанаси

 

КАТЕДРА „ФИНАНСИ

1.       проф. д-р Огняна Стоичкова ръководител

2.       проф. д.ик.н. Методи Христов

3.    проф. дфн Милко Петров

4.      проф. д-р Петко Калев, гост-професор

5.      доц. д-р Григорий Вазов

6.      доц. д-р Евгени Евгениев

7.      доц. д-р Яким Китанов

8.      доц. д-р Станислав Димитров

9.      проф. д-р Виржиния Желязкова

10.  доц. д-р Даниела Бобева

11.  доц. д-р Юлия Добрева

12.  гл. ас. д-р Радостин Вазов

 

КАТЕДРА „ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ

1.       проф. д-р Радослав Габровски ръководител

2.      проф. дпн Сава Гроздев

3.      доц. д-р Ирена Маркова

4.      доц. д-р Жельо Христозов

5.      проф. д-р Григор Димитров

6.      гл. ас. д-р Николай Велков

7.      ст. преп. Лариса Касабова

 

КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

1.       доц. д-р Десислава Йосифова  ръководител

2.      проф. д.ик.н. Михаил Динев

3.      проф. д-р Огнян Симеонов

4.      проф. д-р Снежана Башева

5.      проф. д-р Румен Трифонов

6.      доц. д-р Али Вейсел

7.      доц. д-р Николай Иванов

8.      гл. ас. д-р Бисер Райнов

 

КАТЕДРА „МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ

1.       проф. д-р Боян Дуранкев  ръководител

2.      доц. д-р Даниела Илиева

3.      доц. д-р Наталия Футекова

4.      доц. д-р Маню Моравенов

5.      доц. д-р Красимир Тодоров

6.      доц. д-р Теодора Лазарова

7.       ас. Недко Минков

8.      ас. Юлияна Георгиева

9.    ас. Паула-Анастасия Сбиркова


 

Разработка от Калипърс