Бакалавър

Застраховане, осигуряване и финанси

Програма

Застраховане и осигуряване

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Застрахователно и осигурително счетоводство
  • Осигурителни продукти и осигурителен пазар
  • Вътрешен контрол в застрахователното дружество
  • Презастраховане
  • Застрахователни продукти и застрахователен пазар
  • Международни осигурителни отношения
  • Финансов мениджмънт
  • Застрахователно право
  • Организация и финансиране на осигурителните системи