Бакалавър

Финанси

Програма

Финанси и международен бизнес

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1665 лв.

Специализирани дисциплини

 • Финансиране на международната търговия
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Финансово и данъчно право
 • Финансов мениджмънт
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Търговско право
 • Международни финанси
 • Лични финанси
 • Счетоводни политики и финансови отчети
 • Международни пазари на недвижими имоти
 • Финансови технологии (Финтех)

Истории
Зад успеха

Кристиан Брешков: програма "Счетоводство, контрол и корпоративен анализ"

За мен ВУЗФ има много добра академична среда, която включва добри лектори от бизнес практиката, които ни предават своите умения и знания. За нас студентите това е най-важно. Завърших бакалавърската си степен и предпочетох да продължа и магистратурата си в специалност "Счетоводство, контрол и корпоративен анализ".