Бакалавър

Бакалавърска програма

Програма

НОВА: Информационни технологии и бизнес мениджмънт
Съвместна програма с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Информация

Форма на обучение

Редовна (онлайн обучение)

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

български

Семестриална такса

2000 лв.

Специализирани дисциплини

  • Моделиране на информационни процеси, обработка и анализ на информация
  • Облачни технологии за дигиталния бизнес
  • Електронен бизнес и разплащания
  • Разработване и управление на (цифрови) проекти
  • Уеб дизайн
  • Виртуална реалност в бизнеса
  • Системи за управление на съдържанието (CMS)
  • Мениджмънт на бизнес процесите
  • Управление на онлайн бизнес платформи