Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

„Застрахователен бизнес и риск мениджмънт“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • “Управление на бизнес процесите в застраховането“
 • “Маркетингови проучвания в застраховането“
 • “Рисково базирано управление на застрахователни портфейли“
 • “Актюерство“
 • “Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователното дружество“
Научи повече
Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма 

Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма 

„Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма“ 

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • „Маркетингово управление на събитията в туризма“
 • „Въведение в събитийния мениджмънт“
 • „Управленски консултинг на управленския и туроператорския бизнес“
 • „Делови комуникации и бизнес събития в туризма“
 • „Спортни събития“
 • „Екология и природни събития в туризма“
Научи повече